De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld, voor dit jaar is dat,

 

Seniorlid € 114,- incl. bondsbijdrage
   
   
Tweede lidmaatschap € 114,- incl. bondsbijdrage
Donateur € 33.- minimum, mag meer zijn

 

Indien u aan toernooien en/of competities buiten de vereniging wilt deelnemen en een W licentie nodig heeft zijn de kosten voor de vereniging.
Ook is het mogelijk onze vereniging, in wat voor vorm dan ook, te sponsoren, mits dit maar overeenstemt met de doelstellingen van onze vereniging.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met een bestuurslid. U wordt pas aangemeld als lid bij de NJBB nadat wij uw contributie en inschrijfgeld hebben ontvangen.

Wij melden alle leden bij de NJJB aan en u krijgt via ons uw speellicentie. Indien u deze licentie kwijt raakt zijn de kosten voor een duplicaat € 7,50. Alleen donateurs worden niet aangemeld.

Bij inschrijving betaalt u éénmalig € 13,00 inschrijfkosten. Alleen donateurs behoeven deze inschrijfkosten niet te betalen.

Wij hebben een kennismakingsperiode van enkele weken. In deze tijd kan men vrijblijvend bij ons boulen en bekijken hoe de sfeer bij ons is.
Daarna wordt besloten of men lid wil/kan worden
.

Veel Boule plezier